Dette er brevet Erna får fra Kongsberg

Kongsberg-industrien har nå sendt brevet til Regjeringen hvor de foreslår en annen ordning enn dagpenger for de som er permittert.