Dette er UNICEFs årlige kartlegging og rangering av kommunenes tilbud og tjenester til barn, basert på tallene som kommunene selv rapporterer inn til SSB.

Basert på faktorer innen barnehage, grunnskole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud beregnes det en score som «beskriver nivået av tjenestene som leveres til barn sammenlignet med de andre kommunene.»

Øverst på lista troner Hemnes i Nordland, men allerede på 4. plass finner vi Nore og Uvdal. For øvrig rett bak sin gode nabo Tinn.

Kongsberg er på 160. plass, mens Flesberg havner på 216. plass i den samme kåringen. Rollag hadde ikke levert inn tallgrunnlag nok til å bli vurdert.

Vi merker oss også at åtte av topp 10 er små kommuner, med innbyggertall under 5.000. Det har også UNICEF merket seg.

«Overordnet finner vi at småkommuner gjennomgående scorer høyere enn større kommuner. Samtidig avdekker Kommuneanalysen at det mellom de små kommunene også er store forskjeller i hvordan enkelt kommuner prioriterer barn og unge», skriver de i rapporten sin.