Gå til sidens hovedinnhold

Dette er Senterpartiets distriktspolitikk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Laagendalsposten 13.04.21 hevder Adrien Lenerand, nestleder i Unge Høyre, at små kommuner verken klarer å levere gode tjenester eller tiltrekke seg innbyggere. Han mener derfor at kommunene i Numedal skal tvinges til å slå seg sammen. Han hevder også at Senterpartiet verken svarer på (1) hvilke virkemidler som er effektive for å forhindre fraflytting, og (2) hvordan ulikheter mellom kommuner skal reduseres.

Da tror jeg ikke Lenerand har fulgt med i debatten.

For det første ser vi at innbyggere i små kommuner ofte er mer fornøyde med kommunale tjenester enn innbyggere i store kommuner. Et godt eksempel på dette er min hjemkommune Nesbyen, som ble kåret til landets beste på skole ifølge kommunebarometeret (2020). Høyre mener derimot at vi yter dårlige tjenester, og at kommunen har for få innbyggere til å ha livets rett. «Slik skaper vi verdens beste skole», skriver Lenerand.

For det andre snakker Senterpartiet om desentralisering daglig. Det er selvfølgelig mange grunner til at folk flytter fra bygd til by, men hovedtendensen er klar – arbeidsplasser avgjør. Nettopp derfor kjemper Senterpartiet for å ha arbeidsplasser, særlig høykompetansearbeidsplasser, i hele landet. Høyre har derimot sørget for å fjerne over 9000 statlige arbeidsplasser fra Distrikts-Norge mens de har sittet i regjering.

For det tredje må kommunene faktisk sikres en økonomi som gjør at man kan ha gode tjenester. Høyre skriver selv at vil ha et inntektssystem som gjør at store kommuner får mer, og mindre kommuner får mindre. Det fører til økte forskjeller. Dersom Senterpartiet hadde sittet med makten ville Numedal derimot fått 37,2 millioner mer i statlige overføringer.

Det finnes selvfølgelig mange andre tiltak for å styrke Distrikts-Norge, men å straffe små kommuner økonomisk, sløse bort milliarder av skattekroner på sentraliserende reformer (som kommunereform, regionreform, politireform, domstolsreform) og å legge ned akuttilbud og arbeidsplasser fører til det motsatte.

Blir det mer attraktivt å flytte til Uvdal dersom man blir tvangssammenslått med Rollag? Tvilsomt. Det er tross alt tilbud, jobb og nettverk, ikke kommunegrenser, som avgjør hvor man bosetter seg.

Skal vi styrke Distrikts-Norge må vi derfor legge til rette for arbeidsplasser og gode tjenester i hele landet. Det er dette Senterpartiet kjemper for.

Kommentarer til denne saken