Dette fikk meteorologene mange telefoner om

Mange la merke til en mer fargerik himmel enn vanlig på Østlandet i går.