Kongsberg kommune har satt av en halv million kroner til sommerskole i år. Det er kultur og velferd som har ansvaret i samarbeid med frivillige.

Nå er tilbudet klart og ligger ute på sommerskolenkongsberg.no.

Hvis noen har forventninger om et tilsvarende tilbud som i fjor, er det bare å tro om igjen. Da bidro staten med over tre millioner kroner til sommerskole i Kongsberg som kompensasjon for varierende undervingen under pandemien. Tilbudet ble da gitt til barn til og med 10. klasse.

3. til 5. trinn

Nå ligger det halv million kommunale kroner på bordet, og tilbudet er snevret inn til elever som nå går i tredje, fjerde og femte klasse. Et par av kursene omfatter også de som går i andre klasse.

Tilbudet som sommerskole gjelder uke 25, 26 og 32.

– I år tilbyr vi kurs innen fire områder, forteller Eldrid Ninive Andersen, teamleder for Ung Kultur i Kongsberg kommune.

De fire områdene er:

 • Musikk.
 • Teknologi.
 • Film og kunst.
 • Natur og bevegelse.

Hvittingfoss

Tilbudet innen teknologi, det kurset som kalles oppfinnerskolen, tilbys også i Hvittingfoss i uke 26.

Innen kategorien musikk, er det to kurs, nemlig sommerkor og korpsleir. Begge de kursene avsluttes med konserter. Det blir ett kurs innen kunstfag og ett kurs innen film.

– På filmkurset skal elevene gjør alt fra manus til ferdig film, forteller kursleder Barbara Schmitt.

I kategorien natur og bevegelse blir det ett kurs med naturskolen, hvor det legges opp til turer hver dag. BK Svømming tilbyr svømming med en times svømming hver dag i en uke og Røde Kors har ansvar for en aktivitetsuke.

Loddtrekning

Man kan velge inntil tre aktiviteter for barnet. Tildeling skjer ved loddtrekning. Alle kursene er gratis, og varer i fem dager.

Plassene fordeles etter påmeldingsfristens utløp 22. mai. Alle som har søkt får beskjed når plassene er fordelt, senest 30. mai.

Sommerskolen i Kongsberg 2022

Det er satt av 500.000 kroner til sommerskole i Kongsberg på kultur og velferd sitt budsjett.

Tilbudet forutsettes organisert i samarbeid med frivilligheten.

Tilbudet koordineres sammen med oppvekst.

Kursledere:

 • Kunstfag: Margrethe Loe Elde og Ingegjerd Mandt.
 • Film: Barbara Schmitt og Siv Wyller.
 • Sommerkor: Carin Muren og Maria Riveros.
 • Korpsleir: Eva Rupali Graven, Gro Mesna Andersen og David Timme.
 • Svømming ved BK Svømming.
 • Naturskolen: Bjørn Inge Verås og Hege Christin Melby.
 • Aktivitetsuke ved Røde Kors.
 • Oppfinnerskolen: Vitensenteret med flere ansatte.

Alle tilbud har med unge mentorer, som bidrar som assistenter.

Det blir samarbeid med Frivilligsentralen når det gjelder måltider.

Det blir samarbeid med kor og korps når det gjelder rekruttering og lån av instrumenter.