– Dette kan gå ut over mattilbud, turer, åpningstider, leker, bøker og svømmetilbud

Eierne av de private barnehagene i Kongsberg er svært bekymret for fremtiden dersom regjeringens forslag om kutt i støtte blir vedtatt i Stortinget. Det vil bety et dårligere barnehagetilbud.