(Nidaros)

– Det er fort gjort å bli satt ut i en slik situasjon, og få lettere panikk.

Det sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Et rekordantall norske feriebilister er på veiene i hjemlandet i år, og det er daglig tilløp til lange kødannelser mange steder. Skulle du komme ut for en trafikkulykke uten personskade kan det være greit å vite at det viktigste verktøyet har du med deg.

Ta frem mobilen og ta bilder

– Ta frem mobilen og ta bilder. Det er viktig å dokumentere skader, og bilder tatt med mobil av skadested, bilene og bilskadene vil kunne være til hjelp i en eventuell forsikringssak i ettertid. Uten noe dokumentasjon kan et forsikringsoppgjør bli vanskeligere, spesielt hvis en ikke har kaskoforsikring selv

Hver sommer er mange nordmenn innblandet i trafikkulykker, og da gjelder det å holde hodet kaldt.

– Det er fort gjort å bli satt ut i en slik situasjon, og få lettere panikk. Noen ganger oppstår det kommunikasjonsproblemer, man krangler om detaljer eller at motparten oppfattes som vanskelig. Forsøk å beholde roen, og ta bilde av alt du finner relevant; nærbilder av skader, både egen bil og motpartens, samt totalbilder av skadestedet og registreringsnummer på andre involverte kjøretøy, sier han.

Hvis du er du innblandet i en trafikkulykke i Norge med en norskregistrert bil ordner som regel forsikringsselskapene opp seg imellom. Men blir du involvert i en trafikkulykke med en utenlandskregistrert bil, kan det medføre andre krav til dokumentasjon.

– Det kan være lurt å ha et internasjonalt skademeldingsskjema liggende i bilen. Norske forsikringsselskap forholder seg til egne bransjeavtaler, men kolliderer du med en utenlandskregistrert bil trenger ikke det bety noe. En felles skademelding er uansett det som i størst grad blir brukt som bevismiddel i enhver skadesak. Skulle partene ha ulike oppfatninger av hva som har skjedd kan det bli ekstra viktig med dokumentasjon som for eksempel bilder, sier Brandeggen.

Oppsøk lege

Dersom en føler det minste ubehag etter en trafikkulykke, bør en oppsøke lege. Mange har kanskje lette smerter, litt stivhet eller en liten skramme, og tenker det går over av seg selv.

– Har man indre skader er det slett ikke sikkert at man merker det umiddelbart etter en ulykke. Ved det minste tegn til skade eller ubehag bør en oppsøke lege eller sykehus. Det er også viktig i forhold til dokumentasjon av skadene i tilfelle en erstatningssak, at man kan dokumentere sammenheng mellom ulykken og skaden, sier han.

Huskeliste ved trafikkulykke:

  • Få navn, adresse, email og telefonnummer til sjåføren.
  • Få navn på forsikringsselskap der motpartens bil er forsikret.
  • Få registreringsnummer og nasjonalitet på bilen som er innblandet.
  • Dato og tidspunkt, stedsangivelse og land der trafikkulykken fant sted.Få navn, adresse, email og telefonnummer til eventuelle vitner.
  • Forsøk alltid å skrive en felles skademelding med motparten.
  • Ta bilder av motpartens skilter og legitimasjon, skadested og skader.