Dette røret skal du snart gå eller sykle i

Naboer har fått varsel om nattarbeid i området ved Sildetomta-utbyggingen. Et enormt rør skal bli gang- og sykkelvei under jernbanelinjen.