Vi i Kongsberg Fredslag vil gi honnør til kirken for å skape en god dialog i kirkerommet, og reise en høyst betimelig debatt om våpenproduksjon, våpeneksport og etikk den 24/11 under bispevisitasen. Takk også til panelet og moderator, og tusen takk til vokalensemblet EnFem for fantastisk vakker sang som innledning og avslutning.

Vi satt på 2. rad og fulgte nøye med, og syntes det var interessant. I panelet var det en god blanding av de som er for og de som er mer kritiske. Reaksjoner fra våre medlemmer: «Et åpent og saklig debattklima, man trenger et korrektiv og kritiske stemmer.» «Jeg var glad det var såpass balansert, både flere «for» og «imot», og motstemmene var tydelige og kunnskapsrike.» «Synes det var veldig bra, Bernt Hagtvet satte debatten på plass, imponert.» «Julie Wilhelmsen – eneste kvinne i panelet – ble en krumtapp ved å erkjenne at hun – som en tydelig og velfundert motstemme i Norges konsensusprega forsvarspolitikk hadde erfart at det var et ensomt og ytterst krevende vågestykke.»

Det var ikke rom for dialog med publikum, så de spørsmålene vi satt igjen med tar vi her. Spesielt gjelder det våpeneksporten, og verdens angivelig strengeste eksportregler, som KOG så mange ganger har sagt at Norge har. Jeg la merke til en moderering i formuleringen fra Even Aas, han sa at Norge har et av verdens strengeste regelverk for våpeneksport, ikke lenger verdens strengeste. Har andre land stramma inn sine regelverk, eller har det norske blitt mer liberalt?

Som eksempel på et etisk dilemma for konsernet fortalte Aas om da de for noen år siden valgte å si nei til en handel med Marokko, fordi våpnene skulle brukes i Vest-Sahara. Det ville vi ha spurt om. Fra eksportreglene: «Norge vil ikke tillate salg av våpen og ammunisjon til områder der det er krig eller der krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig.» Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara er fordømt både av Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen i FN, og vi forstår derfor ikke at dette kunne være noe stort dilemma. I eksportreglene ligger det også et «føre var»-prinsipp.

Nils-Ole Foshaug fra Ap repliserte for øvrig at hvem som skal få kjøpe våpen eller ikke, er en debatt for de folkevalgte. Og så sa han at i 2020 fikk 28 land avslag på våpenkjøp fra Norge. Det ville vi også ha spurt om. For ingen land søker til norske myndigheter om å få kjøpe våpen. Det er våpenselskapene som søker. Betyr det Foshaug sa at norske våpenselskaper har søkt om å få selge til 28 land som politikerne har avvist, bare i 2020? Det synes vi er rart, selskapene kjenner vel eksportreglene like godt som myndighetene?

Qatar ble et tema i debatten. Landet KOG siden 2018 har inngått avtaler om våpenleveranser for flere milliarder med, og samtidig har diskusjonen om boikott av fotball-VM pågått. Landet der to norske journalister nettopp ble fengsla, og dit Norge nå har bestemt å ikke sende representanter til VM. En totalitær stat der menneskerettigheter er fraværende, og der det er dødsstraff for homofili. Even Aas sa at Qatar er en god alliert, det er viktig med handel over grensene, og Norge kan være både våpenprodusent og fredsnasjon. «Det er viktig å være til stede i landene vi arbeider i, da kan vi stille krav til forbedringer», sa Aas. Er dette den etiske legitimeringen av våpensalget til Qatar? Det ville vi også ha spurt om.

Spørsmålet ville vi rette både til Even Aas fra KOG og til Nils Arne Foshaug fra Ap, og det gjelder både Qatar og de andre diktaturene i Midtøsten som norske våpenselskap har/har hatt eksport til, også Oman, Emiratene og Saudi-Arabia. Hvordan kan disse landene være/ha vært kvalifisert til å kjøpe norske våpen/militært materiell? Fra eksportreglene: «en rekke politiske spørsmål, mellom dem spørsmål knytta til demokratiske retter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter skal vurderes før våpensalg kan tillates».

Vi håper at også Kongsberg Fredslag kan få KOG i tale, og at vi da kan få svar på våre spørsmål, og dra debatten enda et skritt videre, med respekt for at vi har ulike synspunkter.