I desember 2021 fikk Rollag kommune tilsagn til sitt prosjekt "Digital ambassadør Rollag 2022" fra Kommunal- og moderniseringsdepartement. Grunnlag til prosjektet er et omfattende innsiktsarbeid gjennomført i 2021, som del av arbeidet med et aldersvennlig samfunn.

Vi har mange innbygger som i liten grad fått deltatt på aktiviteter i kommunen, samt som strever med å være deltagende i dagens digitale samfunn.

Satsingen er i tillegg en del av Viken Fylkeskommunens arbeid innen digital utenforskap.

Prosjektet har sin store Kick-off med åpen fagdag "Digital utenforskap" som markeres på Vegglitunet, Kolvegen 11 tirsdag 03.mai 2022 kl. 10.00 - 15.00.

Programmet for fagdagen vil gi deg innsikt og informasjon om dette viktige arbeidet, samt at du vil få ytterlige informasjon om det konkrete arbeidet i Rollag kommune.

I mai og juni 2022 er det satt av tidspunkter til temakvelder og individuell veiledning med bruk av gode verktøy innen Digidel og Digihjelp.

Rollag og Veggli Frivilligsentral og Rollag og veggli bibliotek ønsker alle interesserte velkommen til Kick-off på Vegglitunet, tirsdag 03.mai 2022 kl. 10.00 - 15.00.