Skal et demokrati fungere, så er det viktig at de som bor i samfunnet deltar i politikken. Det er mange måter man kan delta på, delta i valg er en av dem. Derfor vil jeg i innlegget belyse viktigheten av det å stemme ved et valg.

For meg er det å stemme ved valg litt høytidelig. Min stemme betyr faktisk noe for lokalsamfunnet vårt, og det gjør din stemme også. Du tenker kanskje at det å stemme ved valg ikke har betydning, men det har det så absolutt.

Vi trenger ikke kikke lengre enn til England, hvor den yngre generasjon var svært misfornøyd med «Brexit»-valgresultatene. Det var i stor grad deres fremtid som sto på spill. Resultatene viste at 90 prosent av de over 65 år stemte ved valget, og en stor andel stemte for Brexit, mens kun 65 prosent mellom 25 og 39 år stemte og i denne gruppen var størsteparten imot Brexit. Tenk om 90 prosent av den yngre generasjonen hadde stemt, da hadde nok resultatene vært annerledes. Det er ikke like store endringer som står på spill ved kommunevalget til høsten, men din hverdag, ditt lokalsamfunn og ditt liv i Kongsberg påvirkes faktisk av våre lokalpolitikere.

Det å stemme ved valg kan virke vanskelig, men det trenger det ikke å være. Laagendalsposten har det siste halvåret lagt til rette for at dere skal bli bedre kjent med både oss unge politikere og partiene vi tilhører. Det har vært spennende å lese hva de ulike politikerne brenner for, og hva partiene står for når det kommer til Kongsberg, og den videre utviklingen av byen vår.

Jeg anbefaler deg å lese disse spaltene som en start. Det finnes også «valgomater» på nett hvor du kan få en liten pekepinn på hvilke partier som mener det samme som deg. Finn noen saker du brenner for. Kanskje er du er opptatt av byutvikling eller kanskje du ønsker at Kongsberg legge bedre til rette for næringslivet? Kanskje eldreomsorg er viktig for deg? De ulike partiene har i sitt partiprogram hvor de går litt mer i dybden på hva de mener om de ulike temaene, og de er verdt å lese.

Etter peptalken i denne spalten sitter du kanskje og tenker at det kunne vært fornuftig å stemme ved lokalvalget til høsten, og det er strålende! For i 2019 var det kun 60 prosent av innbyggerne i Kongsberg som stemte ved kommunevalget, og jeg tror at mange av de 40 prosent som ikke stemte mener noe om hva som skjer i byen vår.

Til høsten er det kommunevalg, da velger du hvilket parti du ønsker å gi stemmen din til. Du kan også gi personstemmer til de kandidatene du ønsker å flytte oppover på valglisten. Det gjør du ved å sette et kryss ved siden av navnet til kandidaten, og det er ingen grense for hvor mange kandidater du kan sette kryss ved siden av. Kanskje har du sansen for enkeltpersoner i lokalpolitikken, men du ønsker ikke å stemme på partiet de tilhører, vel fortvil ikke, da kan du gi en «slenger». Da fører du opp navnet til kandidaten i blokkbokstaver på partilisten man bruker.

Helt på tampen vil jeg også takke Laagendalsposten som har gitt oss muligheten til å presentere oss og partiene våre. Det har vært spennende å få være med, og ikke minst har det vært lærerikt å lese hva de andre spaltistene har skrevet. Jeg håper også at du som leser av fått ett lite innblikk i hvem noen av dine lokalpolitikere er og hva vi brenner for.

Til høsten er det valg, da skal skjorta strykes og stemmen min avgis, og mitt ønske er at mange av dere som ikke stemte ved sist valg gjør det nå! Gjør deg selv og fremtiden din i Kongsberg en tjeneste og stem – vi trenger deg, og vi trenger din stemme til det beste for demokratiet vårt.