Jeg vil benytte denne valgkampens siste utspill til å oppfordre dere alle, uavhengig av politisk overbevisning, om å stemme! Det er dere som gir legitimitet til systemet, det er dere som bestemmer!

For oss i SV handler det om å kutte utslipp og redusere forskjeller. Vi skal være garantisten for et rødgrønt samarbeid som sikrer offentlig velferd, en skole for alle og et grønt, rettferdig skifte.

Men vi står på helt til mandag klokken 21 også fordi vi brenner for demokratiet. Valgdeltakelsen blant unge og mennesker med minoritetsbakgrunn er altfor lav. Vårt inderlige håp er at dere ser relevansen i å ha en hånd på rattet, for deres stemme er umistelig i den offentlige samtalen. Hvis sakene som diskuteres fremstår som lite relevante er ikke det deres skyld, men vår. Derfor er det ikke med en pekefinger jeg ber om at dere stemmer, men med et håp om at dere skal kjenne på at dere er viktige i den politiske samtalen og at politikken, den har konsekvenser for hver og en av oss.

Hele systemet vårt er basert på tillit, og vi i SV lover å hver dag stå på for å øke tilliten til politikken, og politikerne. I kommuner og fylkesting har de aller fleste politikere politikken som en hobby. Det store flertallet stiller seg disponible for at de som står på valglister speiler så mye som mulig av samfunnet vårt. Derfor er jeg sikker på at hvis man ser litt etter så finner man et navn, eller et parti, som inngir tillit og tro på at nettopp denne personen eller partiet drar samfunnet vårt i rett retning.

Vi i SV håper på din stemme hvis det viktigste er et samfunn som setter mennesker foran markeder.

Får vi din stemme vil vi kunne gjøre en forskjell i kommunene og fylkestinget etter valget, for mennesker og miljø!

Godt valg!