Disse idrettsanleggene får spillemidler

Fordelingen av spillemidler til idretten er klar. Totalt får 301 idrettsanlegg over hele Viken midler fra fylkeskommunen.