Disse søkte på stillingen som direktør for Norsk Bergverksmuseum

Lenge var søkerlisten til Kongsberg Bergverksmuseum unntatt offentligheten. Nå er hele den offisielle søkerlisten klar.