Disse startet selskap sist måned

Det er registrert 25 nyetableringer i august i Kongsberg og Numedal.