Disse stedene fikk skjenkekontrollørene på besøk

12 steder i Kongsberg fikk skjenkekontroll i juli. Ingen av dem fikk merknader.