Innlegget til daglig leder i Vegglifjell Utvikling AS om utbyggingen på Vegglifjell inneholder så mange faktafeil at det blir vanskelig å vite hvor man skal begynne. I tillegg er bildet som skal illustrere situasjonen på fjellet misvisende i forhold til hvorledes det ser ut bare noen hundre meter unna.

Vi anbefaler de som har mulighet til å ta en tur forbi Fjellstua og se selv. Makan til rasering av naturen skal man lete lenge etter.

Artikkelforfatteren henviser til hvorledes grunneierne har investert i skiheis og stadion, skiløyper og turstier, og infrastruktur. Skiheisen er et frittstående aksjeselskap som ikke har noe med infrastrukturen i fjellet å gjøre, ei heller skistadion.

Men, han nevner ikke med ett ord at hytteeierne har vært med på investeringssiden. Man kan jo spørre seg selv om hvem det er som til syvende og sist har betalt dette gildet, det er vel oss hytteeiere som sluttbrukere som har finansiert hele moroa. Og det er hytteeierne som betaler drift og vedlikehold av hele infrastrukturen, og løypekjøringen!

At fjellet i nord begynner å bli fullt er forsiktig uttrykt, mens det sør på fjellet er mulig med videre utvikling. Forfatteren tar bare for seg Killingdalen Nord, Killingdalen og Høybulie, med andre ord hvor hans oppdragsgivere ønsker å bygge ut mer, og får de ikke det raser det hele sammen, sterke ord!

I innlegget svartmaler forfatteren situasjonen, ingen utvidet kommunedelplan for Vegglifjell Nord betyr kroken på døra for all fremtid! Tvert imot – dette leserinnlegget understreker jo nettopp behovet for en god forvaltning av KDP, med utbyggingsavtaler og tydelighet rundt hvilke forpliktelser utbyggingene medfører. Det er jo opplagte sammenhenger hvor nettopp krav til infrastruktur med tilhørende forpliktelser for utbyggere må reguleres.

Faktum er at i den eksisterende kommunedelplanen er fremdeles gjort klart for 500 nye hytter. I det reviderte forslaget fra kommunen til ny kommunedelplan er det tatt med areal for ytterligere 1.800 hytter. Det betyr at grunneierne har areal for utbygging av 2.300 hytter. Med et snitt på 80 hytter i året er utbyggingsperioden nærmere 30 år.

At Thor Espen Haugen og Vegglifjell Utvikling AS ser mørkt på fremtiden for Rollag kommune og Vegglifjell virker nok provoserende for flere enn oss hytteeiere!