Gå til sidens hovedinnhold

Domstolsbomskudd fra Senterpartiet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det Kongsberg og Eiker har fått til de siste årene, vil nå gjennomføres over hele landet. Senterpartiet liker ikke dette. Har de ikke forstått at dette handler om et kapasitets- og kvalitetsløft som også inkluderer sikring av distriktenes rettssteder? Man må lure på om Senterpartiets politiske autopilot har låst seg på «vi vil ha alt som før, koste hva det koste vil».

For noen år tilbake fikk vi en forsmak på virkningen av effektiviseringen som ligger i den nye domstolsstrukturen som nå kommer på plass. Kongsberg tingrett, som da var administrert av en egen sorenskriver, ble slått sammen med Eiker, Modum og Sigdal tingrett – også administrert av en egen sorenskriver – og ble Kongsberg og Eiker Tingrett. Administrert av en felles sorenskriver.

Siden da har ikke Kongsberg tingrett eksistert som egen domstol, men Kongsberg og Hokksund har hatt hver sine rettssteder under samme domstol. I Kongsberg har vi derfor hatt samme rettssted før og etter sammenslåingen, med samme nærhet til befolkning og advokater som før.

I forbindelse med sammenslåingen sa sorenskriver Taraldsrud, som ble utnevnt som sorenskriver for den nye tingretten:

– Sammenslåingen vil i første rekke ha betydning for vår interne bruk av dommerressurser. Det innebærer at dommerne vil være begge steder ut fra behov selv om disse også vil ha et fast kontorsted som utgangspunkt, sier Taraldsrud.

­– Domstolene i Norge har store utfordringer knyttet til krav til ressursutnyttelse og økt saksmengde. Nye Kongsberg og Eiker tingrett vil i den sammenheng fremstå som en ny og styrket domstol. Domstolen vil dermed fortsatt kunne gi borgerne og det rettssøkende publikum god service og hurtig saksbehandling.

– Jeg ser frem til å få en ny domstol med et større fagmiljø for alle ansatte og mindre sårbarhet i det daglige, sier sorenskriver Taraldsrud.

(https://www.domstol.no/nyheter/nyhetsarkiv/2013/kongsberg-og-eiker-tingrett-fra-1.-juli/)

Beslutningen om denne sammenslåingen ble den gang gjort av Domstolsadministrasjonen (DA). Gjennom høringsprosessen og den politiske behandling av domstolsreformen har innspill blitt lyttet til. Og det endelige resultatet tar opp i seg et viktig distriktspolitisk element: Under det nye lovverket vil ikke DA lenger ha slik beslutningsmyndighet. Antall rettssteder skal beholdes, og rettsstedenes lokasjon er nedfelt i forskrift. En eventuell nedleggelse av et rettssted vil derfor i framtiden være et politisk vedtak, ikke administrativt. Det gir en sterkere beskyttelse av lokalisering av rettssteder.

Hovedelementet i den pågående reformen er nettopp det sorenskriver Taraldsrud påpeker: Samordning av ressurser, større fagmiljøer, mindre sårbarhet og lokal tilstedeværelse.

Altså: Mindre administrasjon, mer kapasitet. Det blir et større antall dommere tilknyttet hver domstol og færre administrative sorenskrivere. Dette gir bedre fleksibilitet for behandling av rettstvister – der dommerne må flytte på seg, ikke innbyggerne og lokale advokater. Mindre ventetid, bedre kompetansedeling, sikrere likebehandling. Med andre ord: Høyere kvalitet i rettssystemet og rettssikkerhet for deg og meg.

Kommentarer til denne saken