Et tillitsproblem

KRITISK: Nyhetsredaktør Linn K. Djønne mener ledelsen i Vestre Viken HF har et tillitsproblem.

KRITISK: Nyhetsredaktør Linn K. Djønne mener ledelsen i Vestre Viken HF har et tillitsproblem.

Artikkelen er over 2 år gammel

Tilliten til ledelsen i Vestre Viken er allerede tynnslitt og troverdigheten er igjen satt på prøve, skriver nyhetsredaktør Linn Kristin Djønne.

DEL

MeningerArbeidsgruppen som fikk i oppdrag å evaluere pasientsikkerheten som følge av at akuttberedskapen ble flyttet til Drammen, er tydelige i sin konklusjon; Alle evaluerbare data tyder på at pasientene har fått god og effektiv behandling. Videre konkluderer de med at løsningen med samling av akuttkirurgisk aktivitet ved Drammen sykehus, bør videreføres.

Til tross for en tydelig konklusjon foreligger det tre protokolltilførsler. En av disse er fra brukerrepresentant Kjell Jensen. Etter siste samling i desember, er han svært klar i sin oppfatning – en samling av akuttkirurgien til Drammen sykehus kan ikke støttes. Dette står Jensen fortsatt for. Etter flere møter i arbeidsgruppen har Jensen vurdert argumentene og gjort seg opp den meningen. At resten av brukerutvalget, som ikke har vært med i arbeidsgruppen, konkluderer annerledes i et ekstramøte er svært spesielt. Enda mer spesielt er det at ledelsen i Vestre Viken skriver i en høringsuttalelse at brukerutvalget er enstemmige. Jensen mente, og mener fortsatt, det motsatte. Det er ingenting som tyder på at Jensen har vært uklar, vag eller har endret mening. Vil ikke ledelsen i Vestre Viken at kritiske røster skal bli hørt? Når Jensen følte seg presset til å endre mening og hevder han ble fortalt at hans kritiske kommentarer ikke er tatt med for å skåne han, er det skremmende mye som taler i den retningen. Dette utfordrer tilliten til ledelsen i Vestre Viken.

Dessverre er det mye som tyder på at denne tilliten allerede er tynnslitt. Rådmann Wenche Grinderud har også lagt ved en protokolltilførsel til rapporten. Hun påpeker at Kongsberg følte seg overkjørt da akuttkirurgien ble bestemt flyttet til Drammen i 2011 og mener denne prosessen burde blitt evaluert. Grinderud skriver at «det ligger en manglende tillit i bunn». Dette er et dårlig utgangspunkt for samarbeid og for å evaluere «effekten» av avgjørelsen som satte sinnene i kok i Kongsberg. Utgangspunktet ville vært bedre hvis veien var forsøkt ryddet før man gikk videre. Tilliten burde blitt forsøkt gjenopprettet ved at den tidligere prosessen ble evaluert. Støyen, mistilliten og kritikken burde vært fremme i lyset.

Rapporten fokuserer på at pasientene har fått god og effektiv behandling som følge av at akutten ble flyttet. Når rapporten snevrer seg inn til å handle om dette, i tillegg til at stemmen til Jensen ikke blir hørt, så er det problematisk. Rapporten viser en liten del av det store bildet. I den siste protokolltilførselen uttrykker klinikktillitsvalgt Elin Korsgaard ved Kongsberg sykehus bekymring "for at rapporten blir brukt til å legitimere avgjørelsen om nedlegging av akuttkirurgi andre steder i landet". Dette er en av grunnene til at det er viktig at protokolltilførslene er en del av rapporten. Hun skriver «det bør gå klart og tydelig fram at vi fremdeles mener prosessen vi var gjennom ikke bør gjentas».

Tilliten til ledelsen i Vestre Viken er allerede tynnslitt og troverdigheten er igjen satt på prøve. Vi forventer at ledelsen i Vestre Viken tilrettelegger for at kritiske røster blir hørt, og formidler disse i det videre evalueringsarbeidet.  

LES OGSÅ: Brukerrepresentant følte seg presset til å endre mening

LES OGSÅ: Ordføreren rev Vestre Viken-rapport i to

LES OGSÅ: Kritisk til evalueringsrapport om pasientbehandling

Artikkeltags