Nøkkelen til en attraktiv by

– Unge må få følelsen av at det nytter å prøve. De må føle at de bor i en by som går an å påvirke og at det er kult sted å bo, sier Vegard Thomas Olsen.