Det er snart 50 år siden planene om å bygge en idrettshall og et samfunnshus dukket opp for første gang i Hvittingfoss.

Forsamlingshuset Hallen hadde sett sine beste dager, gymnastikksalen på skolen var bygget i 1967 og var på ingen måte noe mer enn nettopp en gymsal med ribbevegger etc.

For håndball var den for eksempel ikke egnet, men så var da også håndball en utendørsidrett den gangen og da Hvittingfoss IL på 70- og 80-tallet hadde håndballag og sporten var flyttet innendørs, måtte disse til Høyanghallen i Holmestrand for å spille hjemmekamper.

Der hvor samfunnshuset og Hallen sto ble det lansert planer om en kombinert idrettshall og samfunnshus. Dette var rundt årtusenskiftet, men nok en gang ble dette skrinlagt etter at driftige sandsværinger nesten hadde fikset finansieringen.

I stedet ble Vittingen kulturhus bygget, en løsning som på ingen måte fikk idrettsfolket til å juble, snarere tvert imot.

I 2005 kom fotballhallen, som ble til blant annet ved et spleiselag, og på nytt ble det sagt at hvittingfossingen skulle få en idrettshall.

Skjedde det noe?

Nei, selvsagt ikke.

Gang på gang har politikere fra forskjellige partier stått fram og lovet denne delen av Kongsberg en ordentlig idrettshall. I Kulturanleggsplanen har den blitt satt på uprioritert liste.

Så kom Kongsberglista på banen under pandemien med et forslag til en svømme- og idrettshall etter modell av det flotte anlegget på Stevningsmogen på Lampeland.

Endelig skulle det skje noe i saken igjen, men på nytt opplever vi en runddans som ender med at ingen verdens ting skjer.

Kommunedirektøren sendte en henvendelse til nabokommunene Larvik, Tønsberg og Holmestrand med forespørsel om de ville være med på et prosjektet med svømme- og idrettshall.

Det kom ingen svar og konklusjonen ble ingen interesse.

Det er helt utrolig at saken ble håndtert på denne måten.

Den burde gått via Kongsberg idrettsråd som igjen burde ha satt seg ned med idrettsrådene i Holmestrand og Larvik, for her handler det om et samarbeid med Hof IL og Svarstad IL.

Ikke minst fordi at interkommunale idrettsanlegg gir mer penger fra spillemiddelkassa.

Fakta er at det i Svarstad er et svømmebasseng, som skoleelevene i Hvittingfoss bruker til opplæring, og en idrettshall, som ikke er stor nok til for eksempel håndball.

Det er det i Hofhallen, men ingen svømmehall, så her brukes Høyanghallen i Holmestrand.

Jeg tror det er best å bare bygge en idrettshall og droppe svømmehallen. Det koster skjorta, for å si det slik, drifte en svømmehall. I Flesberg snakker vi om minst fem-seks millioner kroner i året og for dette kan skoleelever busses til Svarstad, Kongsberg eller Holmestrand omtrent hver eneste skoledag, for å sette det på spissen.

En idrettshall hvor det kan spilles håndball koster ifølge Norges Håndballforbund mellom 20 og 25 millioner kroner. I tillegg kommer garderober, men det finnes det i det eksisterende skolebygget i Hvittingfoss.

Hvordan finansiere dette?

Hvittingfossingene har selvsagt fått med seg planene om ei gangbru mellom Hellebekk og Skavanger, som vil koste minst 38 millioner kroner.

Dette er for eksempel det samme som tre friidrettsanlegg med alt utstyr som det i Skrim idrettspark.

De pengene som er tenkt brukt på den gang- og sykkelbrua kan brukes til en etterlengtet idrettshall i Hvittingfoss, en fotballhall – som den i Skrim idrettspark og i Hvittingfoss – i Kongsberg sentrum, og sannsynligvis vil det være penger til overs.

Husk på at idrettsanlegg utløser spillemidler, en tredel av totalsummen, som for en idrettshall til 25 millioner utgjør åtte millioner kroner.

Kongsberglista har allerede jobbet for en hall, så nå spørs det om Ap, Sp og Høyre, som liker å kalle seg for idrettspartier, gjør det samme.

Det planlegges en større boligutbygging i Hvittingfoss og gode oppvekstvilkår er viktig for folk som vil bosette seg der, så en ny idrettshall er et minimum.

Ikke la det gå nye 50 år før den er på plass.