Sommeren er høysesong for oppussing av privatboliger og hytter, og vi vet at en av ti nordmenn benytter seg av svart arbeid. Selv om det kan være fristende å ta noen snarveier når du pusser opp hjemme, påfører du samfunnet store kostnader ved å støtte arbeidskriminalitet – og det kan også bli dyrt for din egen lommebok på litt sikt.

Ved å bruke håndverkere som jobber ulovlig utkonkurrerer du den seriøse og lovlige delen av byggebransjen. En undersøkelse viser at over 70 % av NHOs medlemsbedrifter i Buskerud rammes av useriøst arbeidsliv. Tapt omsetning for de seriøse bedriftene betyr tap av arbeidsplasser og skatteinntekter til staten, og mindre penger inn til fellesskapet som finansierer vår felles velferd. Når penger forsvinner inn i den svarte økonomien kan de også gå inn i annen type kriminalitet som vinning og narkotika.

En side av saken er konsekvensene for samfunnet som helhet – men det kan også bli dyrt for deg som forbruker å handle svart. Når du ikke har fagfolk som utfører jobben er det en stor risiko for at arbeidet ikke utføres ordentlig eller forskriftsmessig, og at det kan oppstå feil og mangler i boligen eller hytta di. Du har heller ingen rettigheter dersom det oppstår uenighet om hva som skulle utføres av arbeid, og om du har fått det du har betalt for. Vil du unngå ubehagelige overraskelser er det best å bruke seriøse og kvalifiserte håndverkere.

Det er flere grep du kan gjøre for å unngå å støtte opp under arbeidslivskriminalitet.
Sørg for å be om en gyldig faktura, og sjekk om bedriften du bruker er registrert i Enhetsregisteret med et organisasjonsnummer. Da vet du at firmaet betaler skatter og avgifter og lønn til sine ansatte. Spør gjerne om firmaet har en tariffavtale. Det betyr at de ansatte har tillitsvalgte som passer på at arbeidslivets spilleregler blir fulgt. Du kan finne flere tips på handlehvitt.no, som er et samarbeid mellom KS, Skatteetaten og partene i arbeidslivet.

Kampen mot arbeidskriminalitet må føres på flere fronter, både av partene i arbeidslivet og skattemyndighetene. Andelen som kjøper tjenester ulovlig har gått ned de siste årene, så vi ser at det nytter. Men skal arbeidet lykkes må vi som forbrukere være vårt ansvar bevisst og stille krav til de tjenestene vi kjøper. Det er både til beste for samfunnet og din egen lommebok.