Rustet opp Hannibalbakken på dugnad

Hannibalbakken og Ruud-hyttas Venner har gått sammen om å ta vare på Hannibalbakken som kulturminne.