Sammenlignet med fjoråret, er vinterens utbrudd av fugleinfluensa svært beskjedent, ifølge tilsynet.

I en pressemelding ber de likevel alle som kommer over døde fugler av bestemte risikoarter, om å gi beskjed. Disse artene er andefugler, måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere.

– Vi er avhengige av tips fra publikum for at vi tidlig skal kunne fange opp tilfelle av fugleinfluensa i Norge, sier seniorrådgiver Fredrik Wittenburg Andersen i Mattilsynet.

I løpet av vinteren er det funnet fugleinfluensa hos ville fugler i ni europeiske land, inkludert Sverige, Finland og Danmark. De døde villfuglene er blant annet funnet i områder der norske trekkfugler overvintrer.

Likevel vurderer Mattilsynet sannsynligheten for at sykdommen skal smitte over til Norge, som svært lav.

– Årets variant av fugleinfluensa domineres av typen H5N6 og H5N8. Ingen av disse virustypene utgjør noen fare for mennesker, sier Andersen.