Stripegåsa er en sjelden gjest i Norge, men i dag ble den observert og fotografert ved Lågens bredder.

Morten Jagdum, som er glad i å fotografere fugler, forteller at det var artig å se en såpass sjelden gås.

Gåsa hekker i Sentral-Asia, ved høytliggende innsjøer på Tibetplatået nordøst til Mongolia, og eksemplarer av arten som ses i Norge, er ofte forvillede parkfugler fra Mellom-Europa.

Ifølge Wikipedia er gåsa regnet for å være en av de høystflygende fugler i verden under trekk, de kan fly opp mot 7.290 meter over havet.

FOTO: MORTEN JAGDUM