Flere sau erstattet etter ulv- og gaupeangrep

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen i Buskerud har utbetalt "saue-erstatning" på ca 1.4 millioner kroner.

DEL

Fylkesmannen i Buskerud har i 2018 behandlet 46 søknader om erstatning for tap av sau til fredet rovvilt.

Skader fra ulv i to områder har ført til en økning i antall erstattede dyr og erstatningsutbetalinger i 2018, men likevel er de totale tapstallene lave sammenlignet med tidligere år.

Til sammen utgjør tallene 91 voksne sauer og 475 lam drept av fredet rovvilt, ulv og gaupe i Buskerud.

Den samlede utbetalingen er på rundt 1.4 millioner kroner. Søknadene i 2018 fordeler seg på 15 av fylkets 21 kommuner, inkludert Rollag og Nore og Uvdal.

Det kom to søknader – og erstatninger – fra Nore og Uvdal, hvor en voksen sau og fem lam ble erstattet med en sum på 12.005 kroner til sammen.

I Rollag ble det sendt inn én søknad hvor en voksen sau og 14 lam ble erstattet for 34.761 kroner.

Det kom ingen søknader fra Flesberg eller Kongsberg.

De fleste dyr er erstattet som drept av ulv, men det er en usikkerhet i tallene om det er gaupe eller ulv som er tapsårsak. Dette fordi det har vært dokumenterte tap til begge arter i samme beiteområder. Det er dermed vanskelig å vurdere hva som er skadeårsak, og antatt tap til rovvilt er skjønnsmessig fordelt mellom gaupe og ulv. Det er ikke gitt erstatning for andre skadegjørere enn gaupe og ulv i 2018.

LES OGSÅ:

Dyrlege Linn-Beathe: – Hunden din kan dø av en liten sjokoladebit

Sist gaupejakt ble avlyst – nå kan 24 gauper felles

Åpnet dørene til ny gårdsbutikk – men ølet blir forsinket 

Artikkeltags