E-sport går ut på at lag deltar i konkurranser i dataspilling. E-sport-miljøet i Norge er relativt lite, men på verdensbasis er interessen stor. En av de internasjonale turneringene med størst seertall er "League of Legend World Championship" som i 2019 arrangeres i Europa. Basert på fjorårets seertall anslås at 200 millioner seere vil følge turneringen. Det årlige "The International Dota 2 Championships" ble avholdt i Vancouver i 2018 og arrangeres i Shanghai i 2019. Flere andre store internasjonale turneringer arrangeres i både Asia, Europa og USA.

Samarbeid er viktig i lagspill. E-sport handler om samarbeid, strategi og oppgaveløsning. Dataspilling på PC medfører at de unge opparbeider seg ferdigheter som vil være til nytte i næringslivet, som konsentrasjon, utholdenhet og reaksjonsevne. Det kan dessuten øke realfagskompetansen og stimulere til interesse for dataprogrammering, 3D-tegning, app- og spillutvikling, grafisk design, samt være en rekrutteringsplattform for studier innen teknologiske fag. Kongsberglista har satsing på realfag i sitt program, der dataspilling og E-sport naturlig inngår.

Dagens næringsliv forventer at jobbsøkere har god digital kompetanse. Det å lære seg å bruke PC kunne vært høyere prioritert i grunnskolen i Kongsberg, men det at elevene bruker iPad er en god start. De som er gode på PC har gjort en stor egeninnsats og har opparbeidet seg kompetanse over tid. Et organisert fritidstilbud innen dataspilling vil være en læringsarena for bruk av PC. Det vil være unge som vil bli sett og få anerkjennelse for noe de er gode på, som de kanskje ikke har fått på andre arenaer.

Kongsberglista ønsker å etablere et åpent fritidstilbud innen dataspilling og mener at det bør være et breddetilbud. Det er viktig å ta de unge på alvor og anerkjenne hva mange er opptatt av. Tilbudet kan fange opp ungdom som i dag ikke har noe å gå til og bidra til inkludering, samhold og nye vennskap, da det sosiale i dataspillingen spiller en svært stor rolle.

Et fritidstilbud bør organiseres slik at familiens økonomi ikke blir en terskel for å kunne delta. Kongsberglista mener at et samarbeid mellom kommune og næringsliv kan være en god modell. Det blir også viktig å etablere tilbud tilpasset ulike aldersgrupper og ferdighetsnivå. Noen er nybegynnere med lite dataferdigheter, mens andre har mange års dataerfaring og trenger større utfordringer.

Trening av talenter som ønsker å hevde seg innen E-sport er fremdeles relativt unikt i Norge, selv om flere skoler tilbyr studier i E-sport. I Ålesund og Molde etablerte Akademiet videregående skole tilbudet "Studiespesialiserende med E-sport" høsten 2018. Andre skoler i Norge har også tilbud i E-sport og i Oslo starter Persbråten videregående skole "Toppidrett E-sport" høsten 2019. Kongsberglista ønsker en diskusjon om hvordan E-sport best mulig kan organiseres.