Gå til sidens hovedinnhold

E-verk saken i Flesberg sett fra sidelinja.

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Generalforsamlingen i Flesberg E-verk 24 juni 2020 var en merkelig forestilling, men kanskje ventet når en hadde sett debatten i avis og sosiale medier på forhånd.
Det er helt greit at man kjemper for sin sak og ønsker stemmer, men å avfeie 51 lovlig avgitte forhåndsstemmer er trolig ikke greit. Det skurrer litt når en da vet at aksjonærgrupperingen har delt ut en guide for stemmegivning til sine ”fullmakts stemmer” på forhånd.
Så kom valget av møteleder, det også helt greit at det var flere forslag, men at Flesbergs ordfører meddeler at han har hyret inn en advokat til formålet var jo ganske spesielt.
Det er mange dyktige møteledere her i bygda, i tillegg til styreformann som var foreslått, som sikkert hadde tatt jobben helt gratis.
Så fikk vi en innledning om ”prosessen” ved en aktiv politisk rådmann, Jon G. Pedersen.
Samme rådmann påvirket kommunestyremøte på forhånd til å gi ordføreren anledning til å stemme mot aksjonæravtalens regler.
Av avisinnleggene ser det ut for at det innad i politiske partier ikke er flertall for det deres representanter har stått for i denne saken, eller i alle fall måten det er behandlet på eller snarere mangelen på demokratisk behandling.
Generalforsamlingen sneglet seg videre, med grei møteleder.
Så var det dagsorden, den måtte det også bli debatt om. Det vil si ikke debatt, men innsigelser og mistenkeliggjøring av styret, at ting ikke var riktig behandlet.
På dette tidspunktet tror jeg mange i salene fornam at her var angrepene på styrets flertall omhyggelig planlagte og vel redigerte av trolig godt betalte advokater fra kommunenes side.
Jeg tror at alle nå forsto at i den videre saksbehandlingen ville de som på siste generalforsamling utgjorde 79% av stemmene ikke få flertall for sitt syn, ikke en gang halvparten av de her avgitte stemmer.
Slik gikk det også, og Flesberg E-verk er tilbake til start. Alt arbeid som er nedlagt av styret er til ingen nytte.
Hvorfor ?
Det var mange selsomme innlegg, om kommunens ansvar for økonomien osv. Det var verdien på FE i fusjon med Rollag som var feil.
Hva har så aksjeverdien for interesse om de ikke skal selges ?
Har aksjonærgrupperingen en skjult agenda ?
Er det salg av FE som er det egentlige målet ?
Er det derfor kommunen betaler advokater for aksjonærgrupperingen, at de skal selge FE og så ha noe å betale med ? For ellers synes det merkelig at kommunene kan bruke så mange penger på dette når de må spare inn på svært mye annet ?
Kan kommunestyret virkelig godkjenne en slik pengebruk ?
At ordfører bebuder at han vil stemme mot aksjonæravtalen i FE er jo helt uhørt etter min oppfatning. Mistillit ville vært min reaksjon på et slikt standpunkt, det er jo avtalebrudd.
Så gikk det ikke slik da, med stor innsats og pengebruk i tillegg til svært tvilsomme påstander om verdi og hva det skulle bety for kommunen, med utstedelse av, ”direktiv”, guide for stemmegivning, godt redigert program for fremførelse på generalforsamlingen, kunne ordføreren stemme med flertallet slik aksjonæravtalen er.
Demokrati er så mangt, noen hevder at det er demokrati i USA.
Jan H. Lislien
(Stemte med fullmakt)

Kommentarer til denne saken