Gå til sidens hovedinnhold

«E-verkets styre har ikke overholdt Rettsforliket»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rettsforliket ble inngått lørdag 28. november 2020 kl. 14.43, mellom styret i Flesberg El-verk og meg, Bjørg Helgerud. Pr. d.d. har elverkets styre BRUTT vesentlige punkter i dette forliket, som ble godkjent av Kongsberg tingrett mandag 30.11.2020. Rettsforlik har samme rettsvirkning som en dom.

1. En person utnevnt av Bjørg Helgerud, skal utpekes som observatør i styret, og ha de samme rettighetene som en observatør etter aksjeloven. Herunder skal observatøren ha innsyn i hele prosessen med innhenting og fremforhandling av tilbud, og i den informasjonen og dokumentasjonen som er gjort tilgjengelig AV og FOR selskapet. Observatøren kan også snakke med selskapets ansatterepresentant. Observatøren godkjennes av styret.

2. Styret i Flesberg El-verk har forståelse for at de personer som fikk sine forhåndsstemmer forkastet, kan føle at det var urettferdig.

3. På den ekstraordinære generalforsamlingen som skal holdes innen utløpet av februar måned 2021, vil valg av styre bli satt opp på dagsorden.

4. På ovennevnte generalforsamling skal alle bindende bud framlegges, herunder også ROLLAGALTERNATIVET.

5. Flesberg EL-verk dekker en del av våre saksomkostninger. Kr 200.000,- eks. mva. betales etter faktura fra advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS.

6. Sak 20–136060 TVI-KOI/01 for Kongsberg tingrett heves som forlikt.

Advokat Bjørkgård sier til advokat Berge: «Ved bekreftelse av ovenstående vil jeg gi Lp beskjed om at avtale er inngått, og at de vil motta en felles uttalelse fra partene. Vi ser fram til dialog vedr. utarbeidelsen av denne».

Mine kommentarer til Rettsforliket, og de punktene som er brutt.

1. Min observatør fikk ingen/dårlig innsyn i selve prosessen med innhenting og fremforhandling av tilbud og dokumentasjon som kom til selskapet. Dokumentene ble sendt direkte til et opprettet arbeidsutvalg, og siden kun referert muntlig for styret. Jeg skrev da et brev, datert 22. januar 2021 om dårlig skriftlig innkalling og utsendt dokumentasjon av protokoller var fullstendig fraværende. 25.01.2021 svarte styreleder, og etter dette ble saksbehandlingen i styret noe forbedret. Men da oppsto et nytt fenomen – møtevirksomhet/styremøter? uten observatøren. Noen av disse møtene kan jeg dokumentere, bl.a. ved selvsyn.

2. Hvis jeg godtok ORDLYDEN i dette punktet, ville FE betale kr 200.000,- eks. moms, noen av våre saksomkostninger etter faktura fra advokatfirmaet. Se punkt 5. Dette er faktisk en innrømmelse av lovbruddet. Styreleder har også i brev av 3. juli 2020, innrømmet at det var feil å forkaste forhåndsstemmene. Men for å få gjennomført «kuppet» (aksjelovens uttrykk) av GF måtte dette gjennomføres. Forsikre seg om at de fikk flertall ved avstemmingen. Forslaget om å forkaste forhåndsstemmene kom faktisk fra kommunens advokat Stig Berge. Advokatens etiske opptreden, kan en stille et stort spørsmål ved. Advokatforeningens svar vil være meget interessant.

3. Der inngikk styreleder og jeg en avtale om at tidspunktet for ekstraordinær generalforsamling, måtte utsettes pga. Covid-19 – smittefaren. Dette punktet er overholdt. Er dokumentert ved brev av 11. februar 2021.

4. Dette punktet er brutt på det groveste. Rollagalternativet er ikke satt opp som sak på sakskartet til ovennevnte generalforsamling 31. mai 2021.

Den 26. mars 2021, sendte jeg en forespørsel til valgkomiteens leder om forslag til styrevalg på generalforsamlingen. Valgkomiteens leder hadde avklart dette med styreleder i Elverket, og fått til svar: «Valgkomiteen skulle ikke iverksette arbeid med dette». Valgkomiteens leder tok dette til etterretning. Har dokumentasjon for dette. Valgkomiteen er valgt av generalforsamlingen.

En annen sak som også godt viser styrets prioriteringer av aksjeeierne, er styreleders svar i Lp på «Åpent brev fra styret i Rollag Elverk. I brev av 6. mai 2021, rettet jeg en forespørsel om kopi av dette brevet som var sendt til styret i Rollag. 11. mai 2021 kom svaret. «Styret i FE så det som helt naturlig å sende en kopi av brevet i sin helhet til de to kommunale eierne i selskapet, Rollag kommune og Flesberg kommune.»

Ja, krav om at noen blir gjort personlig erstatningsansvarlig her, ligger vel helt opp i dagen. Ved ordningen med Midtkraft taper aksjeeierne i Flesberg mye penger, det minste er ca. kr 3 millioner. Utjevningstilskuddet og selskapet blir beregnet for skatt.

Hele saksbehandlingen og informasjonen i aksjeeierbrevene om gode, grundige prosesser i saken, vitner om bevisste treneringer, feil og udokumenterte opplysninger, gitt for å villede aksjeeierne. Bare leken med ordbruk og dets betydninger, er kun for å lage forvirring. Mange gode eksempel på det. Er det fusjon, sammenslåing, innmatsalg? Her kan en ny rettsrunde være like rundt hjørnet.

Vi trenger også litt humoristisk sans i alt dette Elverksirkuset. Når vestlandsblodet bruser, tenker jeg på Arve Opsahl og hans «Skipperskrøne».

«Også ljuger jeg litt for deg, også ljuger du litt for meg. E-liten skrøne gir livet kulør.

Og jeg slår e plate for deg, og du slår e plate for meg. Mens nordlyset blinker i sør».

Til slutt en viktig etterlysning.

Jeg har ikke mottatt meldingen fra Aksjonærfellesskapet med skjema – Hvorfor Midtkraft? og Stemmeguiden. Vi i aksjonærfellesskapet vil gjerne motta din fullmakt dersom du selv ikke får deltatt, og vi garanterer at din fullmakt vil gå til å stemme for å gå med Midtkraft. Jeg var/er så naiv, at jeg trodde at alle aksjeeiere i Flesberg Elverk, hadde krav på lik informasjon. Men så har jeg heller ikke sendt min mailadresse til Elverket.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.