Det skjer fra og med fredag 1. mars. Grunnen er at rekkverket på stedet ikke har tilstrekkelig styrke.

Det er innfestingen på rekkverket som er så dårlig at veivesenet mener det er nødvendig å senke farten.

– Det er viktig å understreke at det ikke er noe problem med bæringen på Tovstul bru, den tåler trafikken, opplyser byggeleder Halvor Uldal Kåsa som er ansvarlig for bruvedlikehold, i en pressemelding.

Tilstanden på brua er slik at det ikke er forsvarlig å reparere den. Det vil ikke bli laget fartshumper eller andre fartsdempende tiltak – men det vil bli vurdert om det blir nødvendig.

Statens vegvesen jobber med å finne løsninger for brua – et alternativ er  å legge ned store rør til erstatning for brua. I første omgang vil det bores i grunnen for å kartlegge grunnforholdene ved siden av dagens bru.

LES OGSÅ: E134: Nå blir det 55 km med lys