Gå til sidens hovedinnhold

E134 i NTP 2022-2033

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringens forslag til NTP for de neste 12 årene gir signaler om fortsatt satsing på utbygging av det nasjonale vegnettet. E134 er tildelt 10,8 milliarder, som bekrefter denne satsingen. Vegforum Øst-Vest har prioritert tre prosjekter på denne viktige øst-vest forbindelsen: Saggrenda-Elgsjø mellom Kongsberg og Notodden, Røldalstunnelen fra Seljestad til Røldal øst og Bakka-Solheim i Etne og Vindafjord. De to første er fullfinansiert i første seksårsperiode, mens den siste ikke er nevnt i planen.

Vi er svært glade for at utbyggingen fortsetter fra Kongsberg mot Notodden, der veistandarden ikke lenger kan betjene den økende trafikken. Det samme gjelder starten på arbeidet med fjellovergangen fra Seljestad til Vågsli, der Røldalstunnelen vil lede trafikken direkte over til Liamyrane, slik at en unngår ned - og oppstigningen i Røldal. Men vi beklager sterkt at utbyggingen ikke fortsetter utover Stordalen mot Etne sentrum, som vil være et naturlig første byggetrinn for Bakka-Solheim (Bakka-Mo).

Saggrenda-Elgsjø. Vi regner med at arbeidet med reguleringsplanen for denne parsellen kan sluttføres i løpet av 2021, slik at prosjekteringen kan starte i 2022 og byggearbeidene i 2023. Vi vil også peke på at planarbeidet for strekningen videre forbi Notodden mot Gvammen må fortsette, slik at det blir en kontinuerlig utbygging når Saggrenda-Elgsjø er ferdig.

Røldalstunnelen. Dette er et gjennombrudd for arbeidet med en vintersikker fjellovergang. Reguleringsplanen er vedtatt, så her må det være mulig å komme i gang første halvår 2023. Røldalstunnelen er første byggetrinn. Vi forutsetter at arbeidet fortsetter videre østover mot Vågsli når denne tunnelen åpner for trafikk. Det må være et mål at fjellovergangen er ferdig utbygd når denne NTP-perioden er over.

Bakka-Solheim. Vi ber om at transportkomiteen tar denne strekningen med i de kommende forhandlinger mellom regjeringspartiene og ett eller flere av opposisjonspartiene, og håper den er med i det endelige vedtaket i Stortinget . En påplussing på 1,5 milliard i første seksårsperiode vil gjøre det mulig å finansiere første byggetrinn fra Bakka til Mo. Denne strekningen er den dårligste på hele E134, stort sett uten gul midtstripe, og med mange farlige utkjørsler og krappe svinger.

I fjor høst vedtok Stortinget å be om en KVU (konseptvalgutredning) for arm til Bergen. Det må være et mål å ha denne klar i god tid før neste revisjon av NTP i 2025. Øst-vest utredningen fra 2015 sa følgende om E134: Med full utbygging av denne øst-vest forbindelsen, der arm til Bergen og Raulandslinja fra Gvammen til Vågsli er på plass, vil E134 framstå som en vintersikker, miljøvennlig og trygg vei med en samfunnsøkonomisk netto nytte på 26 milliarder. Ingen andre fjelloverganger kan oppvise slike tall, og det håper vi Stortinget merker seg når NTP 2022-2033 skal vedtas.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.