Etter å ha kjørt ny E134 gjennom Kongsberg, i begge retninger, så konstaterer jeg at som vanlig er det store mangler på skilting.
Spesielt er det mangler på skiltingen i rundkjøringer og kryss etter at en har forlatt E134. Når en kommer ut av Kongsbergtunnelen i nordgående retning så er det skiltet Kongsberg og Gamlegrendåsen, flott det, men i første rundkjøring etter avkjøring så er det skiltet Krekling, og ikke noe annet.