Om få uker er det klart for femte og siste etappe av støpningen av brudekket på Kongsberg bru.

Sommeren og høsten 2016 begynte arbeidet med brua. I 2017 ble første etappe av brudekket støpt. Brusøylene i vann og på land sto også ferdig i 2017.

Kongsberg bru blir med sine 172 meter den nest lengste av de i alt 14 bruene som blir bygd på E134 Damåsen-Saggrenda.

 

LES OGSÅ: