Andreas skal passe på at den nye brua flomsikres

Kontrollingeniør Andreas Nilsson Førde i Statens vegvesen ved Kongsberg bru som nå må flomsikres.

Kontrollingeniør Andreas Nilsson Førde i Statens vegvesen ved Kongsberg bru som nå må flomsikres. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Den nye Kongsberg bru som er under bygging må flomsikres. Og det før en eventuell vårflom kommer.

DEL

Brua er under bygging og blir en det av den nye traseen E134 Damåsen-Saggrenda. Statens vegvesen opplyser at flomsikringsarbeidene starter i neste uke.

Måten de gjør det på er at noen hundre kubikk med stein skal såkalt plastres, det vil si legges ut langs elvebunnen under brua.

Sterk strøm

Om lag 100 meter av elvebredden inn mot Sellikdalen skal også flomsikres med ekstra plastring. Det er fordi strømmen i Numedalslågen mellom Sellikdalen og Gomsrud terrasse er kraftigst på vestsiden av elven inn mot Sellikdalen.

–Vi er alt i gang med forberedende arbeider til flomsikringen, som etter planen vil starte et stykke ut i neste uke, forteller Andreas Nilsson Førde i Statens vegvesen. Han er kontrollingeniør på konstruksjoner på E134 Damåsen-Saggrenda.

Saken fortsetter under bildet.

Foto:

Statens vegvesen opplyser ar det kan bli snakk om å fylle ut så mye som rundt 1000 kubikk med forholdsvis store steinmasser langs elvebunnen og mot elvebredden.

Byggingen av Kongsberg bru startet høsten 2016. Arbeidet med de fire aksene og to landkarene på hver side av den 172 meter lange brua har både pågått fra begge landsidene og på en fylling ut i elva fra Gomsrud-siden.

Krevende grunnforhold

Fyllingen har bestått av to større kanaler til å lede elvevannet forbi bruanlegget samt flere store rør for ytterligere gjennomstrømming av elvevann.

Det har vært utfordrende grunnforhold i elva, noe som har gjort byggearbeidet på brua krevende.

Flomsikringsarbeidene ved Kongsberg bru vil trolig ta et par ukers tid. I Sellikdalen vurderer en også noe ekstra flomsikring av Sellikbekken.

Blant annet kan det bli aktuelt å bygge noe mindre demninger langs nedre del av bekken for å hindre at flomvann tar seg inn i anleggsområdet.

Kontrollingeniør Andreas Nilsson Førde i Statens vegvesen ved Kongsberg bru som nå må flomsikres.

Kontrollingeniør Andreas Nilsson Førde i Statens vegvesen ved Kongsberg bru som nå må flomsikres. Foto:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.