E134 Saggrenda-Elgsjø er ett av få lønnsomme prosjekter i NTP

Artikkelen er over 1 år gammel

De fleste prosjektene i Nasjonal Transportplan (NTP) går med tap, skriver VG. Men det gjør ikke E134 Saggrenda-Elgsjø.

DEL

Veistrekningen er en av få samfunnsøkonomisk lønnsomme i NTP sett ut fra transportetatens beregninger.

Ifølge VG vil 140 nye vei- og togprosjekter koste 933 milliarder kroner over 12 år + bompenger. Og av dem går mange av de største prosjektene med tap.

LES OGSÅ: Kongsberg forbigått i transportplanen 

I VGs artikkel listes 36 prosjekter opp. Av dem er kun 11 lønnsomme samfunnsøkonomisk, ifølge oversikten. Ett av dem er E134 Saggrenda-Elgsjø. Bare sju prosjekter er mer lønnsomme på VGs oversikt.

Analyse

En slik samfunnsøkonomisk analyse skal vise «virkningene veien eller banen gir for trafikanter, godstransport og samfunnet som helhet. Reisetid, kostnad for reisende og for godstransport, ulykkesfrekvens og klimaeffekt er blant variablene som regnes inn. Netto nytte viser hva samfunnet får igjen i kroner når kostnadene er trukket fra. Hvis netto nytte er negativ, er prosjektet ikke lønnsomt for samfunnet».

Ingen fasit

Flere eksperter VG har snakket med er kritiske til det manglende hensynet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet hos flere av prosjektene i NTP.

– Bygging av veier og jernbanestrekninger som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, gjør Norge fattigere, advarer økonomiprofessor Steinar Strøm.

Men Nikolai Astrup (H), leder i Stortingets transportkomité og saksordfører for NTP, mener slike analyser ikke fanger opp alle relevante effekter godt nok.

– Det hadde også vært mer lønnsomt å satse på buss enn T-bane, da T-banen ble bygget på 60-tallet, men i dag priser vi oss lykkelig for at den er bygget, selv om samfunnsøkonomene ville ha prioritert buss, sier Astrup til VG.

LES OGSÅ:

Artikkeltags