– Vi har skiltet forbud mot gående og syklende langs den nyåpnede Gomsrudveien, fordi den nye veien foreløpig ikke er tilrettelagt for andre enn bilister. Per dags dato er veien er smal og går igjennom et anleggsområde, forklarer Statens vegvesen.

Anleggsmaskiner har store blindsoner, og særlig myke trafikanter er utsatt i møte med disse. Statens vegvesen ønsker ikke å blande gående og syklende sammen med anleggsmaskiner av sikkerhetsmessige hensyn.

 

Må vente

Ny gang og sykkelvei mellom Gamle Gomsrudveg og Bølgen vil ikke bli tatt i bruk før hele veianlegget står klart høsten 2019.

– Vi har stor forståelse for at det kan virke frustrerende for gående og syklende med stengninger, ombygginger og grusete og humpete anleggsveier, men det er viktigere å prioritere sikkerheten for de myke trafikantene, enn fremkommeligheten.

Statens vegvesen opplyser om at det i hele anleggsperioden vi være tilgjengelig en midlertidig gang og sykkelvei fra sør til Bølgen bru.

– Det hadde vært lettere for oss å stenge Bølgen, men vi velger å tenke på fremkommeligheten til de som går å sykler, forklarer Kjell Wold i Statens vegvesen.

Meld fra

Mellom Gamlebrua og Fosseparken har vi bedt entreprenøren vurdere hvilke arbeidsoperasjoner som krever stengt gang –#8211; og sykkelvei, og bedt dem om å gjennomføre arbeidet på en måte som gjør at gang- og sykkelveien vil være stengt i kortest mulig tid, men akkurat nå utføres det arbeid på en høyspentkabel, derfor er det vanskelig å si hvor lang tid arbeidet tar.

Statens vegvesen ber folk melde ifra hvis de opplever at de midlertidige forholdene ikke er gode nok, men ber folk om å være tålmodig. Og lover at ventingen vil være verdt det når alt står ferdig i 2019.

LES OGSÅ: