Hvilken retning er raskest? Den nye via Kongsberg bru? Eller den gamle via haspa? Se resultatet til slutt i videoen.