Nå graves noen tanker ned ved Moanetunnelens østre utløp, og disse blir tunnelens permanente renseanlegg.

Det er Statens vegvesen som opplyser dette.

Renseanlegget skal lages for tunnelvann, og består av fire tanker i ulik størrelse og med forskjellige renseoppgaver: Et sandfang på 18 kubikkmeter, en buffertank på 20 kubikk, en såpevannstank på 45 kubikkmeter og en oljeutskiller på 16 kubikk.

LES OGSÅ: Nå bygges det tunnelportal på skinner

Tunnelforurensning

Alle tunnelene på den nye europaveien får et renseanlegg for tunnelvann. Dette må til for å redusere risikoen for spredning av forurensing fra både veiavrenning og tunnelvaskevann til ulike vannkilder nedenfor tunnelen.

På fagspråket kalles disse vannkildene for resipienter. Det er en fellesbetegnelse på bekker, elver, innsjøer, hav, myr eller andre vannkilder nær et nytt veianlegg.

LES OGSÅ: Sellikdalen bru tar form

Viktig miljøtiltak

I forbindelse med tunnelvask vil forurensing som er samlet i tunnelen over tid blande seg med tunnelvaskevannet.

Såpen/vaskemiddelet som benyttes til tunnelvask effektiviserer vasken, men kan ha ytterligere negativ innvirkning for miljøet da det kan løse ut mer forurensing fra vaskevannet.

Hvor ofte veitunneler vaskes etter veiåpning bestemmes ut ifra veiens årsdøgnstrafikk.