Det er Statens vegvesen som på sin nettside viser oss hvordan den nye Gomsrudveien vil se ut. De nye rundkjøringene ved Kongsberg bru og på Tislegård ved enden av Kongsbergtunnelen, kommer mer og mer til syne.

Ny asfalt

Bilistene som kommer sørfra har siden august 2016 kjørt via Ove Gjeddes vei, og passert arbeidene på den nye veien med fire felt fra Tislegård ungdomsskole og nordover.

Omkjøringsperioden skulle vært avsluttet 1. august 2018, men Statens vegvesen ble tidligere i år enig med Kongsberg kommune om å bruke Ove Gjeddes vei som hovedvei fram til 15. oktober.

Asfalteringen av to nye felt på denne strekningen har vært godt i gang en stund, mens monteringen av støyskjermene på denne strekningen nærmer seg slutten.

Beboerne på Gamlegrendåsen generelt og langs Ove Gjeddes vei, kan med andre ord se fram til at trafikkforholdene kommer tilbake til normalen, slik det var før august 2016. Omkjøringen har ført til betydelig mer trafikk, og Statens vegvesen overtok ansvaret for den midlertidige fylkesveien. Nå vil den overføres tilbake til Kongsberg kommune.

Som en kuriositet kan vi nevne at veien fikk navn i 1982 etter Ove Gjedde (1594-1660), en dansk adelsmann, blant annet lensherre i Brunla og Numedal, Eiker, Tønsberg og Bratsberg, og direktør for Kongsberg sølvverk.

LES OGSÅ: Kongsberg bru åpnes 2,5 måneder før

(Saken fortsetter under bildet)

 

Gjøres klar til vei

Store mengder med masser flyttes fra depotene ved de nye E134-tunnelene, og legges på plass der den nye veien kommer. Her er det altså snakk om gjenbruk av massene som ble sprengt ut av tunnelløpene.

Statens vegvesen skriver nå at på det meste av strekningen er det mulig å se konturene av hvor veien kommer til å ligge, og hvordan det blir seende ut på «nye Gomsrudveien».

LES OGSÅ: Åsen apotek i full gang