Mandag startet veivesenet med gravearbeid i Saggrenda langs Kisgruveveien. Strekningen det skal jobbes på er om lag 300 meter og skjer på østsiden av ny E134 og avsluttes nær Lassedalsbekken, opplyser veivesenet.

Gravearbeidet skyldes legging av ny vann- og avløpsledning. Arbeidet vil forgå tett innpå veien og vil også krysse veien på to punkter. Trafikken vil fremdeles være åpen på strekningen, men veistrekningen vil være noe smalere enn normalt på enkelte steder.

Veivesenet opplyser også undergangen under E134 fra Kisgruveveien til Gruveveien nå er åpen for trafikk igjen.

LES OGSÅ: