Utbyggere i Kongsberg prøver å ta seg til rette. Jeg er nabo til Bergetløkka og har fått uvurderlig støtte av Kongsberglista siden våren 2018.
Du må være klar over at hvis naboeiendommen selges, kan du risikere at det bygges et stort leilighetskompleks der. Da kan mange av kvalitetene ved bomiljøet ditt forringes.
Kongsberglista tar innbyggerne på alvor.