Eksamen i år er avlyst, men ministeren presenterte at elevene må fortsette å jobbe.

Som begrunnelse for å ikke ha eksamen ble det hevdet at elevene hadde lært for lite. Da er det litt rart at mange færre elever møter på Røde Kors sin gratis leksehjelp. Elever fra videregående skole er helt fraværende og det er også færre enn tidligere fra ungdomsskolene. Kongsberg Røde Kors har hatt tilbud om leksehjelp i 17 år. Flere elever har fortalt at de med vår assistanse har forbedret karakterer et eller to trinn. Dette kan jo være avgjørende for hvilke valgmuligheter de har videre. Røde Kors har leksehjelp fem steder og før pandemien hadde vi til sammen ca. 80 elever hver uke. De fleste spørsmålene er i matematikk og norsk, men også andre fag. Noen videregående elever spør også om fysikk. Kongsberg Røde Kors har avtale med Kongsberg kommune om leksehjelp på ungdomsskolene og vitensenteret på Krona. Leksehjelpen på Vitensenteret er åpent for alle og tidspunktet er torsdager kl. 15.30-18. Tidligere var det elever fra videregående med studieforberedende som dominerende, men det var også noen fra helsefag og elektro yrkesfag og andre.

Leksehjelpere har forskjellig bakgrunn. Det er både yrkesaktive og pensjonister. Realfagene dekkes av ingeniører/sivilingeniører. De kan også annet, men det er også med lærere, sykepleiere og veterinærer. Kongsberg Røde Kors stiller med folk som kan hjelpe, men elevene må selvfølgelig møte opp og de må også gjøre en innsats selv.