Flere elbiler til helse og omsorg

STRØM: Flertallet i Kongsberg ønsker flere biler og økt satsing på nullutslippsbiler.

STRØM: Flertallet i Kongsberg ønsker flere biler og økt satsing på nullutslippsbiler.

Flertallspartiene vil styrke helse- og omsorgstjenesten med flere kjøretøy. Fortrinnsvis nullutslippsbiler.

DEL

Kongsbergbudsjettet 2019Partiene viser til at det er en underdekning av biler i tjenesten. Kongsberg kommune har i årevis hatt det som mål at dem som trenger helsetjenester skal få det hjemme så lenge som det er forsvarlig.

Dette demper på presset til den tradisjonelle praksisen om at gamle og syke skal bo på gamlehjem, hvor det finnes adekvate tilbud til dem.

Økt behov

Praksisen fører til at helsepersonellet må oppsøke hver enkelt, og Kongsberg som er en stor kommune med lange avstander, krever en del biltransport. Og her har det skortet på ressurser.

– Vi går inn for å dekke underdekningen med kr 1 mill. Når dagens leasingavtaler utløper må bilanvendelsen gjennomgås. Det legges vekt på at det da vil finnes nullutslippsbiler (elektriske) som fyller behovet.

Dette kunngjorde Kjell Gunnar Hoff (Kbl) på vegne av flertallskoalisjonen i Kongsberg kommune da deres budsjett ble lagt fram i formannskapet.

Les også: Elbiler med bombrikke slipper å betale på nye E134

Avgjøres i kommunestyret

Flertallspartiene er Kongsberglista, Senterpartiet, Frp, MDG, KrF og Rødt. Og dersom forslaget ikke stemmes ned i kommunestyret 12. desember, vil dette vedtas.

Flertallets budsjettforslag, handler en stor del om å styrke helse og omsorg i Kongsberg.

Les også: Går nesten dobbelt så langt på strøm

Prøveforsøk

Helse og omsorg gjorde et forsøk med elbiler sist vinter. Tanken var å spare penger på 2018-budsjettet. Dette var ikke utelukkende vellykket.

Men kommunen har jobbet med saken, og har kommet fram til at denne type biler er i rask utvikling og blir bedre egnet – både hva rekkevidde og fremkommelighet angår.

Problemene som kommunens helsepersonell har hatt er knyttet til vansker med fremkommelighet på vinterføre og ikke minst rekkevidde i forhold til ladetid og batterikapasitet.

Hjemmesykepleien har egen garasje med ladeanlegg i kjelleren på legevaktbygget ved sykehuset hvor tjenesten har hovedbase.

Les også: Dyrere og dårligere med elbiler

Artikkeltags