Gå til sidens hovedinnhold

Eldreomsorg og innlån

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I skyggen av en ganske tøvete skiltdebatt behandlet formannskapet i møte 29. januar en sak om innlånsordning i kommunale omsorgsboliger. Saken var tidligere oppe i kommunestyret før kommunevalget, og ble da tilbakesendt for nærmere utredning. Nå fremmer rådmannen saken uendret for et nytt kommunestyre, og foreslår at ordningen avvikles.
I et innlegg i Lp gir Lars Hugo Tyldum (Kongsberg Pensjonistforening og Kongsberg eldreråd) en kraftig korreks til rådmannen for fremlegget og gir samtidig en utmerket innføring i problemstillingen. Det er bra, for sakens innhold kan virke noe komplekst og vanskelig å forstå, men er desto viktigere, fordi den angår alle nåværende og fremtidige beboere i kommunale omsorgsboliger.

Ordningen med innlån i kommunale omsorgsboliger og kommunal bostøtte ble i sin tid innført da kommunen endret husleien i omsorgsboliger fra politisk vedtatte husleier til markedsbaserte husleier. En slik ordning er ikke lovpålagt, men det er heller ikke lovpålagt å kreve markedsleie. Kommunal bostøtte ble avviklet av kommunestyret i forrige periode.


Ordningen med innlån kan enkelt oppdateres ved å justere rentesatsen i til dagens nivå, slik Anders Næss fra Kongsberglista fremmet forslag om ved formannskapets behandling av saken. Det vil også ta brodden av rådmannens innvendinger. Innbetalte midler bør dessuten kunne benyttes i KKEs investeringsportefølje, dersom man avsetter et lite buffer for inn- og utmeldinger. Ordningen krever riktignok litt administrasjon av kommunen, men det skulle bare mange.


Tyldum viser også til statens investeringstilskudd til omsorgsboliger og momsfritak. Dette må selvfølgelig komme beboerne til gode når husleie fastsettes og det skal ikke være en kreativ inntektskilde for kommunen.
Merkelig nok fikk Kongsberglista forslag i saken bare støtte fra Høyre. Da må man spørre hvor de andre partiene er innen eldreomsorgen. Det er vel ikke KKE som trenger omsorg og økonomisk støtte gjennom kommunens eldresatsing, når beboere i omsorgsboliger til de grader utfordres økonomisk av kommunens husleieprising, bl.a. i det nye prosjektet på Edvardsløkka.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.