– Det skulle ikke vært lov å behandle eldre slik

Toril Heia mener eldre bør få varm mat hver dag.