Et sykehjem skal ikke føles som en siste oppbevaringsplass, men et sted som tilbyr en spennende hverdag for våre eldre gjennom aktivitet, glede, verdig pleie samt god og næringsrik mat som burde lages på stedlige kjøkken, matlukt bidrar til matlyst og glede noe som igjen skaper trivsel.

Folk skal kunne leve hele livet - derfor skal Kongsberg Frp fortsatt være en pådriver for en god eldreomsorg der beborene kan føle seg sikre, få god og næringsfull mat og god pleie, for å nevne noe.

Kommunens eldre fortjener en varm og verdig eldreomsorg i verdensklasse, og det er politikernes ansvar å sørge for dette.

I årene som kommer vil behovet for sykehjem og omsorgsboliger i Kongsberg kommune øke betraktelig - tilbud som på Solstad - må bestå frem til det foreligger ett godt nok tilbud som kan erstatte det som eksisterer i dag. Om ett tilbud - som f.eks Solstad - skal forandres, så må gjøre på rett måte - på en måte som tar hensyn til de som bor der og deres pårørende.

Hvordan tilbudet skal være - er det kommunestyret som avgjør - på bakgrunn av saksfremlegg/fakta fra administrasjonen v/kommunedirektøren - dårlig og mangelfull saksbehandling kan lede til feil beslutninger.

Vi mener fortsatt at driften av det enkelte tilbud ikke skal forandres før kommunestyret har tatt stilling til en samlet utredning av behovet for sykehjem, omsorgsboliger samt avlastingstilbud for de som bor hjemme, - alle har krav på gode tjenester.