Kongsberglista viser til leserinnlegg fra Ellen Flom i Lp den 17.02.2020 «Mobbing, trakassering og vold». Flom utfordrer bl.a. Kongsberglista i forhold til mobbing, trakassering og vold mot ansatte i skolen. Utfordringen fra Flom kommer etter mitt leserinnlegg den 15.02.2020 «Kongsberglista og tilstandsrapport for grunnskolen i Kongsberg 2018 – 2019».

Temaet Flom utfordrer på er selvsagt alvorlig, og noe vi i Kongsberglista er godt klar over og tar på alvor. Kongsberglista presiserer imidlertid at temaet ikke er i konflikt med elevens rettighet til et trygt og godt skolemiljø. Elevens rettigheter er tydelig presisert i opplæringsloven §9A.

Vi forventer at det også skrives avvik ved denne type hendelser, og at avvikene håndteres i tråd med hvordan avvik skal håndteres av arbeidsgiver. Vi forventer også at temaet er godt ivaretatt i arbeidsgivers HMS-arbeid, samt at arbeidstakernes organisasjoner har fokus på dette i dialog med arbeidsgiver.

Kongsberglista vil følge opp avviksmeldingene også i forhold til mobbing, trakassering og vold mot ansatte.