Politivakta i Kongsberg har fått melding om elgpåkjørsel ved 18-tiden mandag kveld. Politiet opplyser at bilen ikke er mer skadet enn at den fortsatt er kjørbar. Viltmyndighetene i Flesberg kommune har fulgt opp saken og har opplyst at elgen er død.

Påkjørselen skjedde på fylkesvei 40 nær Lampeland. Lp omtalte en elgpåkjørsel i samme område i august.

Det er generelt mye vilt langs veien, noe som ikke er uvanlig når det er tungt å bevege seg i skogen. Det er all grunn til å respektere skilting og avpasse fart i områder hvor det er mye dyr.

Husk å melde viltpåkjørsel til politiet. Det er ikke bare påbudt, men et eventuelt oppgjør fra forsikringsselskapet og eventuelle dokumentasjonskrav vil nok fortone seg enklere dersom man følger reglene, og kan vise til at man har gjort det som kreves.