Etter div. innlegg og uttalelser ser det fortsatt ut til at det er mange som ikke har fått med seg de faktiske forhold:
1 eier = 1 stemme på generalforsamlingen,uansett antall aksjer,(har vel vært slik bestandig)
Styret: Styremedlemmer velges på generalforsamlingen, (skiftes ikke ut etter forgodtbefinnede av hvem som helst) (Møt på generalforsamling, se ,hør, og lær)
Generalforsamling 2019: Flere alternativer, Beslutning: utrede fusjon med Rollag.
Styret i elverket har utført det de fikk mandat til.
Generalforsamling 2020: Stort flertall for sammenslåing med Rollag.
En aksjonærgruppe med kommunen som utgjør mindretallet, har startet div. utredning under dekke av å ivareta fellesskapets midler. Fellesskapets midler, er vel alle innbyggeres, også flertallets.
Da spør jeg: er det greit at et så klart mindretall øser ut av fellesskapets midler for å fremme sin egen sak? Jeg mener : NEI. Eller har aksjonærgruppa lagt sammen midler i en egen sekk?

Jeg tviler på at ordføreren ville fått noe folkeflertall for bevilgning av penger til dette på møtet.
Gruppa har også sendt ut div dokument/innkalling til møter.
Udaterte og anonyme papirer prioriterer ikke jeg øverst på min liste. Eneste som synliggjorde hvem som sendte ut var tlf. nr til påmelding, det var fellesskapets/kommunens sentralbord.
Når en leser referat i avisa etterpå at ingen av punktene på skrivet ble tatt opp, kan en jo lure på seriøsiteten ved det hele. Jeg vil da heller kalle det et supperåd.

Aksjonærgruppas opptreden gjør at jeg som medlem av flertallet føler å bli stemplet som uvitende og dum. Aksjonærgruppa (mindretallet) er jo allvitende og veit aller best, selv med bare ett alternativ.Dette gir da ingen valgfrihet, vil jeg påstå.

Våre politikere har også kommet med ei lang lekse, jeg stiller meg også tvilende til hvor seriøst dette er, lenge før noe konkret ligger klart. Men for et punkt skal dere ha, å få garanti på utbytte på kapitalen i et AS, det er godt gjort. Men jeg ville i hvert fall hatt det med solide underskrifter i store feite bokstaver.

Som næringsdrivende i egen kommune i snart 50 år, kan jeg med sikkerhet si at noe godt samarbeid blir det ikke hvis den ene parten står foran og roper: jeg vil ha mest, jeg vil ha mest.
Regner meg sjøl som en ihuga ,innfødt flesberging som står på og er med for å gjøre det mest mulig trivelig for både innbyggere og tilreisende til bygda.
Til slutt, alle dere som utgjorde flertallet på generalforsamlinga i vinter, møt opp på neste generalforsamling og sikre flertall for lokalt styre og samarbeid. Dette er helt sikkert det beste for innbyggerne i bygda i lang tid framover.