Verset finnes i starten av Johannes Åpenbaring, som er den siste boken i Bibelen. Her kan vi lese syv forskjellige brev til de syv menighetene som navngis i boken. En av dem får dette løfterike ordet om en åpnet dør som ingen kan stenge.

Jeg har hørt en gang at man må minst ha en IQ på 30 for å åpne en dør. Altså skal det lite til for å åpne en fysisk dør. Men så finnes det dører som er vanskelige å åpne. Usynlige dører.

Dører som handler om veivalg, utdanning, jobbmuligheter, kjærlighetsliv og drømmer. I blant opplever vi at slike dører stenges for oss, eller er umulig å finne, rett og slett. Åpne dører representerer muligheter. Stengte dører representerer knuste drømmer og håp. Vi har et ordtak som sier at når en dør blir stengt, blir en annen åpnet. Slik kan man lære å tenke positivt om motgang, noe som alltid er lurt.

Men noen dører kan vi aldri åpne selv eller finne en omvei rundt. Døren inn til Gud var en slik dør. Israelsfolkets tempel rommet en stengt dør. Forhenget foran det aller helligste hindret folket å komme inn i Guds nærhet. Det var et synlig symbol på alle menneskers urett som hindret oss i å stå ansikt til ansikt med vår Skaper. Han som er livets kilde. Og uten fellesskapet med Gud som skapte livet og opprettholder det, dør menneskene.

I det øyeblikket Jesus døde, står det i Lukasevangeliet at dette forhenget i Templet revnet i to. Fra øverst til nederst. Som om Gud selv rev det i stykker. Da Jesus sonet vår urett på korset ved å gi sitt liv for oss, ble veien til Gud åpnet.

Disse gode nyhetene - evangeliet - handler om at det er satt en åpnet dør foran oss. Denne døren gir oss uante muligheter. Mulighet til et fellesskap med Gud. Mulighet til et nytt liv.

Mulighet til et evig liv. Døren kan kalles «håpets dør». Denne døren er åpnet for oss. Det er ikke vi som har åpnet den, men det står tydelig i verset i Johannes åpenbaring at den er “åpnet”. Altså av noen andre enn oss. Gud åpnet den og satte den foran oss. Her behøves ingen IQ for å åpne den. Det settes ingen krav til den som ønsker å gå gjennom den. Alt som trengs er å ta imot den åpne invitasjonen om å gå gjennom den åpne døren. Den er heller ikke vanskelig å finne, for den er satt rett foran deg.

Ingen kan stenge denne døren heller, uten han som har åpnet den, selvfølgelig. Denne døren vil bli stående åpen som en invitasjon til hver og en. For det holder ikke bare at døren står åpen. Poenget med åpne dører er at vi skal gå gjennom dem. Slik er det også med denne åpne døren som Gud har satt foran oss. Vi må gå gjennom den. Selv sier Jesus: «Jeg er døren».